Μεγάλος διαγωνισμός

Ο μαθητής/μαθήτρια που θα πετύχει την καλύτερη βαθμολογία στις εξετάσεις του Πτυχίου Β1 ή Β2 κερδίζει από ένα iPad mini. Οι υπόλοιποι που θα περάσουν την εξέταση επίσης κερδίζουν από ένα android tablet 7".