Επίπεδα (πτυχία) για τη γερμανική γλώσσα


  Πτυχίο Β2


Το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορείτε για παράδειγμα:

 • να κατανοείτε τα βασικά νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων και να αντλείτε απ’ αυτά τις πληροφορίες που θεωρείτε σημαντικές (π.χ. από ραδιοφωνικές εκπομπές)
 • να κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα κειμένων, τόσο σύντομων (όπως για παράδειγμα αγγελίες) όσο και εκτενέστερων, σύνθετων κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια και εκθέσεις
 • να δομείτε και να διατυπώνετε με σαφήνεια γραπτά τις απόψεις σας για σύνθετα θέματα, αλλά και να διορθώνετε κείμενα τρίτων που περιέχουν λάθη
 • να παρουσιάζετε προφορικά γενικά θέματα και θέματα που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο
 • να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις πάνω σε θέματα που σας είναι οικεία, να παίρνετε θέση και να παρουσιάζετε τις απόψεις σας.


  Πτυχίο Α1


Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απαιτούνται πολύ απλές γλωσσικές γνώσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορείτε για παράδειγμα:

 • να κατανοείτε σε καθημερινές περιστάσεις σύντομες, πολύ απλές ερωτήσεις, οδηγίες και πληροφορίες, αλλά και μηνύματα σε τηλεφωνητή, ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους, καθώς επίσης και σύντομες συνομιλίες,
 • να εντοπίζετε σημαντικές για σας πληροφορίες σε σύντομα γραπτά μηνύματα, πινακίδες σε δημόσιους χώρους και μικρές αγγελίες,
 • να καταλαβαίνετε και να λέτε αριθμούς, ποσότητες, την ώρα και τιμές,
 • να συμπληρώνετε απλά προσωπικά στοιχεία σε διάφορα έντυπα,
 • να γράφετε σύντομα προσωπικά μηνύματα,
 • να παρουσιάζετε τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και να απαντάτε σε απλές ερωτήσεις που αφορούν το άτομό σας,
 • να διατυπώνετε καθημερινές συνηθισμένες ερωτήσεις και παρακλήσεις και να απαντάτε ανάλογα.  Πτυχίο
Α2


Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 προϋποθέτει βασικές γνώσεις στη γλώσσα. Η εξέταση αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

  Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορείτε για παράδειγμα:

 • να κατανοείτε τις σημαντικότερες πληροφορίες σε καθημερινές συνομιλίες, αλλά και σύντομες αγγελίες από το ραδιόφωνο ή μηνύματα στο τηλέφωνο,
 • να διακρίνετε τις σημαντικότερες πληροφορίες από σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα, αγγελίες που αναφέρονται σε καθημερινά θέματα και πινακίδες σε δημόσιους χώρους,
 • να συμπληρώνετε συνηθισμένα έντυπα σε καταστήματα, τράπεζες ή δημόσιες υπηρεσίες,
 • να γράφετε μηνύματα που αναφέρονται στο άμεσο κοινωνικό σας περιβάλλον,
 • να παρουσιάζετε τον εαυτό σας στα πλαίσια μιας συνομιλίας και να ανταλλάσσετε πληροφορίες που αφορούν τη ζωή σας,
 • στα πλαίσια μιας συνομιλίας να θέτετε ερωτήσεις για καθημερινά θέματα και να απαντάτε ανάλογα,
 • στα πλαίσια μιας καθημερινής συνομιλίας να προσπαθείτε να κανονίσετε κάτι ή να έρθετε σε μια συμφωνία με το συνομιλητή σας.


  Πτυχίο
C1


Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (Γ1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορείτε για παράδειγμα:

 • να κατανοείτε εκτενή ραδιοφωνικά κείμενα, ραδιοφωνικές εκπομπές και διαλέξεις χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα,
 • να κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα κειμένων, μεταξύ των άλλων και εκτενών, σύνθετων κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια και εκθέσεις,
 • να γράφετε εκθέσεις για σύνθετα θέματα, αναπτύσσοντας τις απόψεις σας με σαφήνεια σε ορθά δομημένο κείμενο και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εκφράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αναγνώστη,
 • να εκφράζεσθε προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, να διατυπώνετε τις θέσεις, τις σκέψεις και τις απόψεις σας με ακρίβεια και να παρουσιάζετε εκτενώς τα δικά σας πορίσματα.


  Πτυχίο
B1


Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikats B1: Zertifikat Deutsch (ZD) αποδεικνύετε ότι έχετε στέρεες βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης και είστε σε θέση να ανταποκριθείτε λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορείτε για παράδειγμα:

 • σε καθημερινές περιστάσεις να κατανοείτε ακόμη και τις λεπτομέρειες σημαντικών πληροφοριών από συνομιλίες, ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους και ραδιοφωνικές αγγελίες,
 • να καταλαβαίνετε ακριβώς σημαντικές πληροφορίες από δημοσιογραφικά κείμενα, στατιστικές και περιγραφές που αναφέρονται σε καθημερινά θέματα,
 • να γράφετε προσωπικά ή ημιεπίσημα κείμενα με ειρμό, όπως για παράδειγμα επιστολές ή ηλεκτρονικά μηνύματα,
 • να κάνετε μια απλή συζήτηση πάνω σε κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει προσωπικά, να εκφράζετε σύντομα την άποψή σας και να αντιδράτε ανάλογα ακούγοντας την άποψη του συνομιλητή σας,
 • να διηγείστε καθημερινά επεισόδια, να προτείνετε κάτι ή να λαμβάνετε από κοινού με το συνομιλητή σας μια απόφαση.


  Πτυχίο
C2


Από τις 01.01.2012 το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom αντικαθιστά τις τρεις μέχρι τώρα εξετάσεις Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).


Το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο - C2 – της κλίμακας ικανοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις μπορείτε για παράδειγμα:

 • να κατανοείτε χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζετε και ακούτε στα Γερμανικά
 • να συνοψίζετε πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε με συνοχή αιτιολογήσεις και εξηγήσεις
 • να εκφράζεστε αυθόρμητα με ευχέρεια και ακρίβεια και να διατυπώνετε λεπτές νοηματικές αποχρώσεις ακόμα και σε σύνθετα θέματα.